Faktúry

Zoznam faktúr Základná umelecká škola Galanta

Všetky sumy v tabulkách sú uvádzané v eurách s DPH

Január 2011

Dátum úhrady Predmet/císlo FA Cena s DPH Dodávatel  
17.01.11 Elektrická energia 7210342750 171,1 ZSE Energia, a.s.
Bratislava
zobrazit
17.01.11 Elektrická energia 7210342750 171,09 ZSE Energia, a.s.
Bratislava
zobrazit
17.01.11 Telefónne a internetové poplatky 672186853 42,73 Slovak Telecom, a.s.
Bratislava
zobrazit
17.01.11 Dodávka tepla a TÚV 451101 1287,86 Bysprav, s.r.o.
Galanta
zobrazit
17.01.11 Telefónne poplatky 1110113854 24,88 SWAN, s.r.o.
Bratislava
zobrazit
17.01.11 Vodné, stocné 133100639 84,18 Západoslov. vodárenská spol., a.s.
Bratislava
zobrazit
26.01.11 Elektická energia 7240268553 88,45 ZSE Energia, a.s.
Bratislava
zobrazit
26.01.11 Elektická energia 7240268553 90,30 ZSE Energia, a.s.
Bratislava
zobrazit
31.01.11 Stravné lístky zamestnancom 1126000433 január 380,55 VAŠA Slovensko, s.r.o.
Bratislava
zobrazit


Február 2011

Dátum úhrady Predmet/císlo FA Cena s DPH Dodávatel  
11.02.11 Dodávka tepla a TÚV 451101 1287,86 Bysprav, s.r.o.
Galanta
zobrazit
11.02.11 Poistenie budovy 14037065 98,8 Generali Slovensko, poistovna, a.s.
Bratislava
zobrazit
11.02.11 Nájomné za elokovanú triedu c.fa. 1 20 ZŠ Gejzu Dusíka
Galanta
zobrazit
11.02.11 Nájomné za elokovanú triedu c.fa. 2 20 ZŠ Gejzu Dusíka
Galanta
zobrazit
11.02.11 Telefónne a internetové poplatky 672186853 42,41 Slovak Telecom, a.s.
Bratislava
zobrazit
11.02.11 Telefónne poplatky 1110113854 18,66 SWAN, s.r.o.
Bratislava
zobrazit
23.02.11 Tlaciarenské služby 9000506719 25,07 Slovenskd pošta, a.s
Banská Bystrica
zobrazit
23.02.11 Elektická energia 7190383696 84,42 ZSE Energia, a.s.
Bratislava
zobrazit
23.02.11 Elektická energia 7190383696 86,12 ZSE Energia, a.s.
Bratislava
zobrazit
28.02.11 Stravné lístky zamestnancom 1126000433 január 828 VAŠA Slovensko, s.r.o.
Bratislava
zobrazit


Marec 2011

Dátum úhrady Predmet/císlo FA Cena s DPH Dodávatel  
11.3.2011 Dodávka tepla a TÚV  451103 1287,86 Bysprav  s.r.o
Galanta
zobrazit
11.3.2011 Poplatok za komunálny odpad6026100195 106,58 Mestský úrad
Galanta
zobrazit
11.3.2011 Nájomné za elokovanú triedu   2 20 ZŠ Gejzu Dusíka
Galanta
zobrazit
11.3.2011 Oprava casti rozvodu TÚV  20110146 264,12 Technospol Slovakia s.r.o.
Nitra
zobrazit
11.3.2011 Elelktrická energia  7220348361 88,45 ZSE Energia.a.s.
Bratislava
zobrazit
11.3.2011 Elektrická energia   7220348362 90,3 ZSE Energia.a.s.
Bratislava
zobrazit
11.3.2011 Telefónne a internet.poplatky 2723996626 43,86 T - COM a.s.,
Bratislava
zobrazit
11.3.2011 Telefónne poplatky  1110322599 20,1 SWAN, a. s.
Bratislava
zobrazit
21.3.2011 Modelárska hlina glazúra  20110069 86,12 PECE  spol.  S.r.o
Ocová
zobrazit


Apríl 2011

Dátum úhrady Predmet/císlo FA Cena s DPH Dodávatel  
5.4.2011 Nájomné za elokovanú triedu 9 20 ZŠ Gejzu Dusíka
Galanta
zobrazit
5.4.2011 Za dodávku tepla a TÚV 451104 1287,86 Bysprav spol s.r.o
Galanta
zobrazit
5.4.2011 Stravné lístky zamestnancom 1126001075 20 VAŠA Slovensko s.r.o
Bratislava
zobrazit
13.4.2011 Telefónne a internet. poplat. 8725011369 48,38 T-Com, a.s.
Bratislava
zobrazit
13.4.2011 Vodné, stocné I.Q.2011 233009243 106,12 Západosl. Vodár. spol.a.s.
Nitra
zobrazit
13.4.2011 Elektrická energia 7180423617 87,17 ZSE Energia, a.s.
Bratislava
zobrazit
13.4.2011 Elektrická energia 7180423618 88,92 ZSE Energia, a.s.
Bratislava
zobrazit
13.4.2011 Telefónne poplatky 1110414931 34,08 SWAN, a.s.
Bratislava
zobrazit


Máj 2011

Dátum úhrady Predmet/císlo FA Cena s DPH Dodávatel  
04.05.11 Za kosenie areálu školy 20110166 57,34 Technické služby mesta
Galanta
zobrazit
04.05.11 Nájomné za elokovanú triedu 05/11 c.fa 12 20 ZŠ Gejzu Dusíka
Galanta
zobrazit
04.05.11 Stravné lístky zamest. 05/11  1126001383 386,25 VAŠA Slovensko s.r.o.
Bratislava
zobrazit
04.05.11 Za dodávku tepla a TÚV 451105 1287,86 BYSPRAV s.r.o.
Galanta
zobrazit
11.05.11 Výtvarný materiál 1035,36 ASTAS,s.r.o.
Galanta
zobrazit
11.05.11 Telefónne a internet.poplatky 5726024523 44,52 T-COM, a. s.
Bratislava
zobrazit
11.05.11 Modelárska hlina a majolika 20110134 67,99 PECE s.r.o.
Ocová
zobrazit
11.05.11 Telefónne poplatky 1110513464 48,1 SWAN, a.s.
Bratislava
zobrazit
11.05.11 Doména zusgalanta.sk 110207073 45,88 EXO TECHNOLOGIES
Stará Lubovna
zobrazit
11.05.11 Predplatné periodika PORADCA 83968695 28,4 PORADCA, s.r.o.
Žilina
zobrazit
18.05.11 Za dodávku el.energie 7190417359 90,3 ZSE Energia, a.s.
Bratislava
zobrazit
18.05.11 Za dodávku el. Energie 7190417358 88,45 ZSE Energia, a.s.
Bratislava
zobrazit
18.05.11 Maliarske práce a oprava stropu 7/2011 156,6 Ladislav Kovács,
Matúškovo
zobrazit


Jún 2011

Dátum úhrady Predmet/císlo FA Cena s DPH Dodávatel  
03.06.11 Za dodávku tepla a TÚV  451106 1287,86 BYSPRAV, s.r.o.
Galanta
zobrazit
03.06.11 Stravné lístky zamestnancom 1126001647 471,75 VAŠA Slovensko s.r.o.
Bratislava
zobrazit
13.06.11 Knihy pre absolventov 95343301 150,78 Martinus.Sk, s.r.o.
Martin
zobrazit
13.06.11 Telefónne a internet.popl.1727047448 44,08 T-COM, a. s.,
Bratislava
zobrazit
13.06.11 Za dodávku el. Energie 7220376158 87,17 ZSE Energia, a.s.,
Bratislava
zobrazit
13.06.11 Za dodávku el.energie 7220376159 88,92 ZSE Energia, a.s.,
Bratislava
zobrazit
13.06.11 Telefónne poplatky 1110612905 36,64 SWAN, a.s.,
Bratislkava
zobrazit
13.06.11 Nájomné za elokovanú triedu 15 20 ZŠ Gejzu Dusíka
Galanta
zobrazit
20.06.11 Katalóg A5far.bulletin VF 11138 841,14 FOREKO, s.r.o,
Sered
zobrazit
20.06.11 Pozvánky A4, plagáty VF 11137 301,66 FOREKO, s.r.o,
Sered
zobrazit


Júl 2011

Dátum úhrady Predmet/císlo FA Cena s DPH Dodávatel  
04.07.11 Za majoliku D1 – D15    20110188 108,43 PECE spol. s.r.o.
Ocová
zobrazit
04.07.11 Za dodávku tepla a TÚV  451107 1287,86 BYSPRAV, s.r.o.
Galanta
zobrazit
11.07.11 Predplatné periodika  86074531 28,24 PORADCA, s.r.o.
Žilina
zobrazit
11.07.11 Telefónne a internet.poplatky 3728058939 41,61 T-COM, a.s.
Bratislava
zobrazit
11.07.11 Za dodávku el.energie  7210405857 101,14 ZSE Energia, a.s.
Bratislava
zobrazit
11.07.11 Za dodávku el.energie   7210405858 97,63 ZSE Energia, a.s.
Bratislava
zobrazit
11.07.11 Za vodné, socné   233044710 118,85 Západosl.vodár.spol.a.s.
Nitra
zobrazit
11.07.11 Telefónne poplatky 35,81 SWAN, a.s..,
Bratislava
zobrazit
19.07.11 Za kosenie areálu školy  20110305 114,67 Technické služby mesta
Galanta
zobrazit
19.07.11 Predplatné mesacníka   41438801 39 PORADCA, s.r.o,
Žilina
zobrazit


August 2011

Dátum úhrady Predmet/císlo FA Cena s DPH Dodávatel  
01.08.11 Za dodávku tepla a TÚV   451108 1287,86 BYSPRAV, spol. s.r.o.,
Galanta
zobrazit
08.08.11 Za služby STP APV   5570006222 155,35 IVES 
Košice
zobrazit
08.08.11 Za demontáž elektrickej pece 81/11 450 AgeR spol. s.r.o.
Bratislava
zobrazit
08.08.11 Telefónne a internet.poplatky 4729065607 44,23 T-COM, a.s.
Bratislava
zobrazit
11.08.11 Za dodávku el.energie  7450036654 101,14 ZSE Energia, a.s.,
Bratialava
zobrazit
11.08.11 Za dodávku el.energie  7450036655 97,64 ZSE Energia, a. s.,
Bratislava
zobrazit
11.08.11 Telefónne poplatky   1110813818 22,68 SWAN, a.s.,
Bratislava
zobrazit
23.08.11 Za školské tlacivá   2112210734 111,72 ŠEVT, a.s.
Banská Bystrica
zobrazit
31.08.11 Za dodávku el.pece 30%     Z8-4/11 976 Ager, spol.s.r.o.
Bratislava
zobrazit


September 2011

Dátum úhrady Predmet/císlo FA Cena s DPH Dodávatel  
02.09.11 Za dodávku tepla a TÚV   451109 1287,86 BYSPRAV, spol. s.r.o., Galanta zobrazit
07.09.11 Za stravné lístky 1126002469 360,6 VAŠA Slovensko,s.r.o. Bratislava zobrazit
12.09.11 Za kosenie areálu školy 20110376 57,34 Technické služby mesta Galanta zobrazit
12.09.11 Predplatné mesacníka  45791395 55 PORADCA, s.r.o. Žilina zobrazit
12.09.11 Za maliarske a natieracské práce 08/2011 24,6 Vladimír Marget, Matúškovo zobrazit
17.09.11 Telefónne a internet.poplatky 5730075300 42,41 T-COM, a.s. Bratislava zobrazit
12.09.11 Telefónne poplatky1110906449 26,12 SWAN, a.s. Bratislava zobrazit
21.09.11 Za elektrickú energiu 7475265968 101,14 ZSE Energia, a.s. Bratislava zobrazit
21.09.11 Za elektrickú energiu 7475265969 97,64 ZSE Energia, a.s. Bratislava zobrazit
21.09.11 Predplatné mesacníka 61811191 28,6 PORADCA, s.r.o. Žilina zobrazit
21.09.11 Za dodávku el.pece na vypalovanie 9-1/11 2277 AgeR, s.r.o. Bratislava zobrazit


Október 2011

Dátum úhrady Predmet/císlo FA Cena s DPH Dodávatel  
04.10.11 Za dodávku tepla a TÚV   451110 1287,86 BYSPRAV, spol. s.r.o., Galanta zobrazit
04.10.11 Za kosenie areálu školy 20110431 57,34 Technické služby mesta Galanta zobrazit
10.10.11 Telefónne a internet.poplatky9731079105 44,16 T-COM, a.s. Bratislava zobrazit
10.10.11 Nájomné za elokovanútriedu    19/2011 20 ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta zobrazit
10.10.11 Za maliarske a natieracské práce 09/2011 1542,24 Vladimír Marge, Matúškovo zobrazit
10.10.11 Nájomné za elokovanú triedu   21/2011 20 ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta zobrazit
06.10.11 Za strav. lístky zamestnancom1126002828 411,9 VAŠA Slovensko, Bratislava zobrazit
17.10.11 Telefónne poplatky   1111016503 24,83 SWAN, a.s. Bratislava zobrazit
17.10.11 Za elektrickú energiu  7445447489 101,14 ZSE Energie, a.s.,Bratislava zobrazit
17.10.11 Zaelektrickú energiu   7445447490 97,64 ZSE Energia,a.s.,Bratislava zobrazit
24.10.11 Za opravu dvoch pocítacov   474/2011 47,22 MIVASOFT Ing.Vanco, Šala zobrazit
24.10.11 Za dodávku a montáž PSN 201101065 1497,42 DOM servis, Matúškovo zobrazit
24.10.11 Za vodné, stocné 413000002 87,1 Zsl.vodárenská spol.Nitra zobrazit


November 2011

Dátum úhrady Predmet/císlo FA Cena s DPH Dodávatel  
7.11.2011 Za dodávku tepla a TÚV   451111 1287,86 BYSPRAV, spol. s.r.o., Galanta zobrazit
7.11.2011 Za výmenu plastových okien  11182 997,74 P&P PLAST,s.r.o. Horné Saliby zobrazit
7.11.2011 Telefónne a internet.poplatky 3732081136 49,38 T-COM, a.s. Bratislava zobrazit
16.11.2011 Nájomné za elokovanútriedu   23/2011 20 ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta zobrazit
7.11.2011 Za strav. lístky zamestnancom1126003094 357,75 VAŠA Slovensko, Bratislava zobrazit
16.11.2011 Telefónne poplatky   1111117109 25,54 SWAN, a.s. Bratislava zobrazit
16.11.2011 Za elektrickú energiu  7445554120 101,14 ZSE Energie, a.s.,Bratislava zobrazit
16.11.2011 Za elektrickú energiu   7445554121 97,64 ZSE Energia,a.s.,Bratislava zobrazit
16.11.2011 Predplatné Úplné znenia zákonov52531845 27,6 PORADCA, s.r.o. Žilina zobrazit
23.11.2011 Za modelársku hlinu a mat.20110376 318,49 PECE spol.s.r.o. Ocová zobrazit
23.11.2011 Za nákup výtvarného materiálu 110082 205,9 ASTAS spol.s.r.o Galanta zobrazit
23.11.2011 Za nákup výtvarného materiálu 110083 168,38 ASTAS spol.s.r.o Galanta zobrazit


December 2011

Dátum úhrady Predmet/císlo FA Cena s DPH Dodávatel  
2.12.2011 Za výtvarný materiál 110097 100,27 ASTAS,s.r.o. Galanta zobrazit
2.12.2011 Za dodávku tepla a TÚV 451112 1287,86 Bysprav, s.r.o. Galanta zobrazit
2.12.2011 Nájomné za elok. triedu 25 20 ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta zobrazit
2.12.2011 Za výtvar.a model.materiál 20110392 117,58 PECE spol.s.r.o. Ocová zobrazit
2.11.2011 Za výtvarný materiál 10100 930 ASTAS,s.r.o. Galanta zobrazit
5.12.2011 Za stravné lístky zamestnancom 1126003365 651,3 VAŠA Slovensko,s.r.o. Bratislava zobrazit
5.12.2011 Za telefón a internet 11/11 5733082479 49,28 T-Com, a.s. Bratislava zobrazit
5.12.2011 Za telefón 11/111111215451 33,98 SWAN, a.s. Bratislava zobrazit
12.12.2011 Za cistiace a hygienické potreby 2011118 658,22 Csanaky Juraj-JUYTTRANS Galanta zobrazit
12.12.2011 Za výmenu okien za plastové 11205 3396,5 P&P PLAST s.r.o.Horné Saliby zobrazit
12.12.2011 Za výtvarný materiál 110103 2194,1 ASTAS, s.r.o. Galanta zobrazit
12.12.2011 Za cistenie kanalizácie 20111062 385,2 Technospol.Slovakia s.r.o Galanta zobrazit
19.12.2011 Za výtvarný materiál 110104 332,88 ASTAS, s.r.o. Galanta zobrazit
19.12.2011 Za výtvarný materiál 110105 394,23 ASTAS, s.r.o. Galanta zobrazit
19.12.2011 Za kontrolu has.prístr.a školenie 11593 236,16 Haskont, s.r.o. Králová n/Váhom zobrazit
19.12.2011 Za nehlasové služny 7112491920 1,39 Slovak Telekom,a.s. Bratislava zobrazit
28.12.2011 Za revíziu elektrickej inštalácie 11042 580,36 Dezider Jurás Galvalux-HJP Matúškovo zobrazit
28.12.2011 Za nákup pocítaca a tlaciarne1100570 1121 PosNet, s.r.o. Galanta zobrazit
28.12.2011 Za nákup kancelárskych potrieb 110524 367,17 TIMI_INTO, s.r.o. Galanta zobrazit
28.12.2011 Za nákup stolicky a skinky 246/2011 365 Czafík – nábytok, Galanta zobrazit
28.12.2011 Za náku kníh o výtvarnom umení 15900028 137,61 Knihy-MOLNAR-KONYV Dunajská Streda zobrazit
16.1.2012 Za telefón a internet 12/2011 7734085040 41,58 T-Com, a.s. Bratislava zobrazit
16.1.2012 Za elektrickú energiu 12/11 717048978 32,42 ZSE Energia, a.s. Bratislava zobrazit
16.1.2012 Za vodné, stocné IV. Q. 2011 813033229 97,99 Zsl.vodárenská spol. Nitra zobrazit
16.1.2012 Za telefón 12/11 1120114789 29,99 SWAN, a.s. Bratislava zobrazit


Rok 2012

Zoznam dodávatelských faktúr - Január 2012 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Február 2012 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Marec 2012 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Apríl 2012 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Máj 2012 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Jún 2012 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Júl 2012 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - August 2012 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - September 2012 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Október 2012 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - November 2012 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - December 2012 (.pdf)

Rok 2013

Zoznam dodávatelských faktúr - Január 2013 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Február 2013 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Marec 2013 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Apríl 2013 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Máj 2013 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Jún 2013 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Júl 2013 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - August 2013 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - September 2013 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Október 2013 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - November 2013 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - December 2013 (.pdf)

Rok 2014

Zoznam dodávatelských faktúr - Január 2014 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Február 2014 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Marec 2014 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Apríl 2014 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Máj 2014 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Jún 2014 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Júl 2014 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - August 2014 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - September 2014 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Október 2014 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - November 2014 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - December 2014 (.pdf)

Rok 2015

Zoznam dodávatelských faktúr - Január 2015 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Február 2015 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Marec 2015 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Apríl 2015 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Máj 2015 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Jún 2015 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Júl 2015 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - August 2015 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - September 2015 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Október 2015 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - November 2015 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - December 2015 (.pdf)

Rok 2016

Zoznam dodávatelských faktúr - Január 2016 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Február 2016 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Marec 2016 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Apríl 2016 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Máj 2016 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Jún 2016 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Júl 2016 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - August 2016 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - September 2016 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Október 2016 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - November 2016 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - December 2016 (.pdf)

Rok 2017

Zoznam dodávatelských faktúr - Január 2017 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Február 2017 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Marec 2017 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Apríl 2017 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Máj 2017 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Jún 2017 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Júl 2017 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - August 2017 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - September 2017 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Október 2017 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - November 2017 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - December 2017 (.pdf)

Rok 2018

Zoznam dodávatelských faktúr - Január 2018 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Február 2018 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Marec 2018 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Apríl 2018 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Máj 2018 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Jún 2018 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Júl 2018 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - August 2018 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - September 2018 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Október 2018 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - November 2018 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - December 2018 (.pdf)

Rok 2019

Zoznam dodávatelských faktúr - Január 2019 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Február 2019 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Marec 2019 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Apríl 2019 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Máj 2019 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Jún 2019 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Júl 2019 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - August 2019 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - September 2019 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Október 2019 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - November 2019 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - December 2019 (.pdf)

Rok 2020

Zoznam dodávatelských faktúr - Január 2020 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Február 2020 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Marec 2020 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Apríl 2020 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Máj 2020 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Jún 2020 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Júl 2020 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - August 2020 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - September 2020 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Október 2020 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - November 2020 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - December 2020 (.pdf)

Rok 2021

Zoznam dodávatelských faktúr - Január 2021 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Február 2021 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Marec 2021 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Apríl 2021 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Máj 2021 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Jún 2021 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Júl 2021 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - August 2021 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - September 2021 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Október 2021 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - November 2021 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - December 2021 (.pdf)

Rok 2022

Zoznam dodávatelských faktúr - Január 2022 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Február 2022 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Marec 2022 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Apríl 2022 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Máj 2022 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Jún 2022 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Júl 2022 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - August 2022 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - September 2022 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Október 2022 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - November 2022 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - December 2022 (.pdf)

Rok 2023

Zoznam dodávatelských faktúr - Január 2023 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Február 2023 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Marec 2023 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Apríl 2023 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Máj 2023 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Jún 2023 (.pdf)

Zoznam dodávatelských faktúr - Júl 2023 (.pdf)