História školy

V budove bývalých jaslí na sídlisku SNP, medzi obytnými blokmi pôsobí Základná umelecká škola.

Jej existencia je postavená na pevných základoch takmer 43 ročnej tradícii výtvarného odboru a umeleckého vzdelávania v Galante.

Už v roku 1957 bola založená Hudobná škola v Galante.

V roku 1962 ĽŠU. Rokom vzniku našej Základnej umeleckej školy – výtvarný odbor je rok 1992.

Od prvého momentu existencie ZUŠ – VO sa deti a mládež zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese nepretržite. Škola nadväzuje na dlhoročné tradície umeleckého školstva na Slovensku. Žiaci dostávajú možnosť umeleckého vzdelávania a plnohodnotnej realizácie v oblasti výtvarného a tanečného umenia.

ZUŠ vychováva k samostatnej tvorivej činnosti a aktívnej účasti na výstavách, súťažiach výtvarného a tanečného umenia doma i v zahraničí.

Pre nás je dôležitá i jej úspešná reprezentácia na rôznych kultúrnych podujatiach a prehliadkach v našom regióne a v meste Galanta.


Za všetky spomeňme už pravidelné aktivity :
  • Výstavy výtvarných prác žiakov vo Vlastivednom múzeu
  • Absolventské a Vianočné výstavy v priestoroch Mestského úradu v Galante
  • Deň umeleckých remesiel
  • Výtvarný SALÓN v Renesančnom kaštieli

Naša škola počtom žiakov a jej úspešnosťou ich prijatia na ďalšie umelecké štúdium patrí medzi stredné a väčšie umelecké školy.

Dovoľte aby som sa poďakovala za dobrú spoluprácu jej zriaďovateľovi, školám, školským a predškolským zariadeniam, všetkým zamestnancom školy, žiakom, ich rodičom a známym i neznámym priaznivcom.

Prajem všetkým zdravie, inšpiráciu a veľa síl do ďalších rokov.