Pedagógovia

 Základná umelecká škola ,  Sídl. SNP 1000/30, 924 00 Galanta

 

 

Zoznam zamestnancov v školskom roku 2013/2014

 

Riaditeľka  školy :

Akad. mal. Blanka Kästová

 

Pedagogickí zamestnanci :

Výtvarný odbor :

Raisa Bošková
Mgr.art. Zuzana Danišková
Mgr.art. Zuzana Hlavatá
Mgr. Eva Jurásová
Ľubica Nemčeková
Mária Mészárosová
Mgr.art.Veronika Šmigrovská
Rita Vargová
Mgr. Elena Sabová- MD

Tanečný odbor :

Mgr. Dana Janebová

 

Nepedagogickí zamestnanci :

Anna Wagnerová
Anna Palecsková
Katarína Víghová
Angela Kováčová

 

Po reorganizácií v roku 1992 bola Základná umelecká škola rozčlenená na dve samostatné školy.


Prehľad pôsobiacich pedagógov od vzniku výtvarného odboru v roku 1963. Pedagógovia v odbore LD, tanečnom a výtvarnom.

Eva Králiková 1963 – 1997
Margita Žigorová 1966 – 1967
Tibor Hošták 1967 – 1968
Eugen Bedecs 1968 – 1973
Helena Ludiková 1971 – 2001
Ladislav Sabo 1974 – 1980
Božena Ľubiščáková 1978 – 1979
Katarína Szabóová 1980 – 1992
Viliam Pirchala 1981 – 1986
Pavol Rozložník 1985 – 1988
Edita Gálová 1987 – 1988
Mirjam Valkovičová 1992 – 2003
Anna Bednárová 1993 – 1994
Viera Ralíková 1994 – 2001
Marcela Turkovičová 1995 – 2000
Ingrid Némethová 1995 – 2000
Katarína Micháleková 1997 – 1997
Eva Aštaryová 1997 – 2003
Zuzana Ludiková 1997 – 2001
Martin Ralík 1997 – 2001
Milan Lichard 1998 – 1998
Ladislav Papp 2000 – 2000
Mária čeròáková 2001 – 2001
Zuzana Pappová 2001 – 2002
Petra Chládková 2002 – 2002
Lucia Chapanová 2002 – 2003
Eva Špániková 2002 – 2003
Zuzana Danišková 2003 – 2007
Alžbeta Szomolaiová 2003 – 2004
Helga Schreiberová 2004 – 2007
Daniel Roman 2006 – 2007
Adriana Miklošíková 2006 – 2007

Bývalé riaditeľky školy:
Helena Ludiková – Gasper   1992 – 2001
Mgr. Eva Jurásová       1999 – 2000

Súčasná riaditeľka školy od roku 2002:
Akad. mal. Blanka Kästová

Pedagogický zbor pôsobiaci v školskom roku 2008/2009

Riaditeľka školy:
Akad. mal. Blanka Kästová

Pedagógovia:
Mgr. Mgr. Eva Jurásová
   Raisa Bošková
   Rita Vargová
   Mária Mészárošová
   Ľubica Nemčeková
Mgr. Helena Holosová
   Gabriela Mrvová
Mgr. Dana Janebová